درگاه کویرتور و گردشگریتورهای طبیعت گردی و فرهنگی کویر
تورهای طبیعت گردی و فرهنگی کویر

کویر آهنگ آرامش است ، بزرگ و بی انتها ، تورهای طبیعت گردی و فرهنگی به مناطق کویری ایران شامل کمپ ها ، روستاها ، دریاچه های نمک ، شهرها و سایر جاذبه های کویر برگزار می گردند ، اینگونه تورها با توجه به درجه سختی از اقامت در کمپ گرفته تا هتل های لوکس برای تمامی افراد با سنین و توانایی های مختلف قابل استفاده می باشد


     
تصاویر

روستاي مصر


تپه های شن روان ریگ شق

تبلیغات

 

 

  

  

   

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.
 
 
طراحی و توسعه آگاه‌سیستم