درگاه کویرمعماری و بناهاآثار ملی ثبت شده ایران در یونسکو
آثار ملی ثبت شده ایران در یونسکو

یونسکو، بازوی علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد در سال 1972، تشکیل کنوانسیونی برای شناسایی، حفاظت و معرفی میراث فرهنگی و طبیعی بشر در گوشه و کنار جهان را تصویب کرد. نقش یونسکو در امور گردشگری به‌تدریج و از زمان عهده‌داری وظیفه مهم حمایت از توسعه فرهنگی در مرکز وظایف آن قرار گرفت. تا‌کنون 180 کشور دنیا کنوانسیون میراث جهانی را امضا کرده‌اند و نزدیک به 800محوطه فرهنگی و طبیعی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

ایران با تاریخ عظیم و پشتوانه غنی فرهنگی که دارد 13 اثر را در فهرست یونسکو برای جهانیان ثبت کرده است. این آثار به‌ترتیب تاریخ ثبت در فهرست یونسکو از این قرارند: چغازنبیل، تخت جمشید ، میدان‌ نقش‌ جهان، تخت سلیمان، پاسارگاد، گنبد سلطانیه، ارگ بم و منظر فرهنگی آن، سنگ‌نوشته بیستون (کتیبه بیستون)، مجموعه کلیساهای تاریخی قره‌کلیسا، سازه‌های آبی شوشتر، بازار تاریخی تبریز، خانقاه و بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و باغ های ایرانی.

 


     
تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.