محیط زیست


توجه به مقوله محیط زیست و اهمیت آن در زندگی امروز نسل بشر امری است که نمی توان از آن به سادگی گذشت. اهمیت فرهنگسازی در این مقوله در ایران وظیفه ای است که باید به جد به آن پرداخت. در غیر این صورت در آینده ای نه چندان دور محیط زیستی در ایران باقی نخواهد ماند که از آن حفاظت شود. وب سایت کویرهای ایران در راستای این امر مهم اقدام به راه اندازی بخش مجزایی با عنوان محیط زیست کرده است تا در امر حفاظت از طبیعت کشورمان نقشی هر چند کوچک ایفا نماید. علاقه مندان محیط زیست می توانند مقالات خود را برای درج در سایت به آدرس پست الکترونیک سایت ارسال نمایند.


     
تصاویر
تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.