درگاه کویرموضوع كویرکویرنوردان ایران
کویرنوردان ایران


ایرانیان در گذر تاریخ سفرهای خود را ثبت نکرده اند. این عامل باعث شده است که کویرهای ایران ناشناخته بماند و بیگانگان گذر از کویرهای ایران را با نام خود ثبت کنند. در روستای اسفند آباد در غرب کویر لوت می توان اثرات تمدن هند را براحتی مشاهده کرد. این خود دلیلی بر صدق این گفتار است که کویرهای ایران پیش از آنکه توسط جهانگردان خارجی کشف شود، بارها و بارها بومیان منطقه از آن گذر کرده اند .


     
تصاویر

آلفونس گابریل و همسرش در روستای عروسان

تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.