درگاه کویرنکات فنی و آموزشیتجهیزات سفر و کمپینگ
تجهیزات سفر و کمپینگ
در فعالیتهای کویر نوردی لازم است برخی وسایل همواره همراه فرد باشد . این وسایل می توانند در مواقع اضطراری کارساز باشند . مناطق کویری به علت دارا بودن طبیعت خشن قابل پیشبینی نیستند . چه بسا سفری که برای 2 روز  برنامه ریزی شده بدلیل شرایط نا مناسب جوی و یا زمینی تا یک هفته به درازا بکشد . از این رو همواره باید آماده برخورد با خطرات احتمالی بود .

     
تصاویر

تجهیزات مناسب، خطرات احتمالی را کاهش می دهند

تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.