درگاه کویرنکات فنی و آموزشینکات ایمنی و فنی در طبیعتگردی
نکات ایمنی و فنی در طبیعتگردی

اين دو ميتوانند کنار هم باشند تا زماني که انسان بداندا از کویر چه ميخواهد، در کویر و یا هر محیط طبیعی چه کار بايد بکند و وسايل لازم را همراه خود داشته باشد. قبايل صحرانشين و افراد بومي صحرا قرنهاست در سخت ترين شرايط زندگي ميکنند. صحرا از جهت فيزيکي همچنين روحي براي انسان خسته کننده است. در اين حالت حفظ قوانين صحرا و توجه به نکات زير ضروري است. اگر در موقعيت اضطراري نيستيد پس شانس اين را داريد که تقريباً در طي دو هفته تا حد زيادي به گرماي صحرايي عادت کرده و از لحاظ فيزيکي آمادگي لازم را به دست آوريد. در ابتدا کارهاي سنگين و سخت را بايد در ساعات خنک تر روز و با استراحت کافي انجام دهيد.
 


     
تصاویر
تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.