درگاه کویرنکات فنی و آموزشینیش زدگی و حمله حیوانات
نیش زدگی و حمله حیوانات

در صورتی که در کویر، مورد حمله حیوانات قرار گرفتید خونسردی خود را حفظ کنید و اطلاعاتی را که از کمکهای اولیه بدست آورده اید انجام دهید . بیاد داشته باشید که بهترین راه درمان، رساندن فوری مصدوم به نزدیکترین مرکز درمانی می باشد . نکاتی که در پیوندهای زیر به آنها اشاره شده، کمکهایی است که در فاصله زمانی مصدمیت تا مرکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرند. به یاد داشته باشید که اکثر حیوانات در مواردی که احساس خطر کنند دست به حمله می زنند، لذا در مناطق کویری از تعقیب و یا لمس کردن حیوانات جدا پرهیز کنید . از فرو بردن دست یا پا، در خارها و بوته ها خودداری کنید. در صورتی که قصد عبور از مناطقی را دارید که احتمال حضور مار یا بزمجه در آنها هست، سعی کنید با تولید صدا، حیوانات را از حظور خود آگاه سازید. (بستن زنگوله به پای شترهای کاروان به همین دلیل است , مارها با شنیدن این صدا از منطقه دور می شوند )

فصل فعالیت مار و عقرب در هنگام شب و از اواخر بهار تا اوایل پاییز است، در صورتی که در این زمان قصد کمپ شبانه دارید، حتی المقدور کفشهای خود را در درون چادر قرار دهید. در غیر اینصورت قبل از پوشیدن مجدد کفشها، حتما آنها را به خوبی بتکانید ، درون کفشها به علت وجود رطوبت مکان بسیار مناسبی برای مار و عقرب می باشند .

قبل از خواب چادر را بازرسی کنید و سپس کلیه راههای ورود و خروج آن را کاملا مسدود کنید. نیش عقرب مناطق کویری معمولا کشنده نیست برای شناخت انواع عقرب اینجا کلیک کنید . مارهای مناطق کویری به چند دسته تقسیم می شوند برای شناخت مارهای سمی و غیر سمی اینجا کلیک کنید . پیوندهای زیر، کمکهای اولیه در هنگام مصدومیت را به شما آموزش می دهند :


     
تصاویر

مار گزیدگی

تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.