حيوانات صحرا
مینو اصفهانی

محل زندگي آنها تونل مسطحي است که در زمين کنده شده است. کثافت موجود در دهانه اين تونل وجود عقرب ها را فاش ميکند. بيشتر آنها بدون خطر بوده و خطر نيش آنها به اندازه نيش زدن زنبور يا مگس است. از علامتهاي اثر سم اين عقرب بي تابي و افزايش بزاق دهان است.

بي مهره ها
بي مهره ها مثل عنکبوتها، عقربها يا هزارپا و همچنين انواع مختلف حشرات در صحرا يافت ميشوند. ملخ، کرمها و حشرات بالدار با بوي غذا، رطوبت و يا وجود انسان جذب ميشوند. وجود اين بي مهره ها آزاردهنده بوده که ميتوانند حامل بيماريهايي مثل تيفوس و اسهال خوني شوند. نيش عقرب و هزارپا و عنکبوت ها بسيار دردناک بوده ولي کمتر کشنده هستند. نيش انواع بخصوصي از عقربها، بيوه سياه (black widow) و يا عنکبوت منزوي منجر به مرگ ميشود.

عقرب ها
محل زندگي آنها تونل مسطحي است که در زمين کنده شده است. کثافت موجود در دهانه اين تونل وجود عقرب ها را فاش ميکند. بيشتر آنها بدون خطر بوده و خطر نيش آنها به اندازه نيش زدن زنبور يا مگس است. از علامتهاي اثر سم اين عقرب بي تابي و افزايش بزاق دهان است.

مارها
اغلب مارهاي صحرا خزندگان آرامي هستند. معروفترين آنها مار زنگي و مار تيلي است. فقط مار زنگي و کرال سمي ترين مارهاي شمال آمريکا به حساب مي آيند.
مار زنگي
مارهاي صحرايي بسيار خطرناک هستند. لمس کردن هر نوع ماري خطرناک است.

رتيل
اکثر آنها بدون خطر هستند و سم ضعيفي را وارد بدن ميکنند. بسيار آرام حرکت ميکنند. تا 10سال ميتوانند زندگي کنند. رتيل ماده گاهي پس از جفت گيري رتيل نر را ميخورد. رتيل ها دشمنان زيادي دارند مثل پرندگان، آفتاب پرستها، حشرات، انگلها و زنبورها.

به دام انداختن آفتاب پرست
براي گرفتن آفتاب پرست از يک حلقه و چوب استفاده مي کنيم. آفتاب پرست را با شيء ديگري سرگرم کرده و به آرامي حلقه را دور گردنش مي اندازيم. آفتاب پرستان از حشرات، ميوه ها و تخم مرغ تغذيه ميکنند.

لاک پشت صحرايي
آنها دور از نور خورشيد در سايه و يا زير بوته ها زندگي ميکنند. از گياهان سبز ميخورند. وقتي که فصل رطوبت تمام ميشود زير گياهان و بوته ها زيست ميکنند. منبع آبي آنها گياهان هستند. آنها ميتوانند آب را زير لاک خود حمل کنند.

آفتاب پرست صحرايي
آنها مورچه مي خورند. به راحتي رنگ عوض مي کنند. آفتاب را دوست دارند و در شب خود را زير ماسه ها پنهان ميکنند. دستها و پاهاي آنها داراي گودي است تا بتوانند زمين را حفر کند.

آفتاب پرست دم تيز صحرايي
آنها به سرعت ميدوند و مخفيگاه خود را در زمين پنهان ميکنند.

مارمولک پنجه صحرايي
اژدهاي گيلا
اين مارمولک تنها مارمولک سمي در آمريکاي شمالي است که يکي از بزرگترين تمونه ها به طول 50 سانتيمتر به حساب مي آيد. از تخم و يا جوجه پرندگان تغذيه ميکند. ابتدا نيش زده و سپس طعمه را قورت ميدهد و به آرامي شروع به جويدن ميکند، درحاليکه سم از شيارهاي کنار دهان او جاري است. طبع آرامي دارد و به سختي عصباني ميشود.

خزندگان
در صحرا تعداد آفتاب پرستها و مارها زياد است. از انواع خاصي از آفتاب پرستها بايد دوري کرد. در کل اگر مار سمي صحرايي طولي بيشتر از 6/0 متر داشته باشد. براي يک انسان بزرگسال خطرناک است. محل گاز گرفتگي آنها حتي اگر سمي نباشد، به راحتي عفوني ميشود. مارها به زير بوته ها، صخره ها و پرچين ها به دنبال سايه ميگردند. موقع پوشيدن کفشها و لباسهايتان همواره مراقب حضور مارها، عقربها و غيره باشيد.

پستانداران
بعضي پستانداران در صحرا زندگي کرده و به محيط خود عادت ميکنند. مثلاً يک نوع پستاندار کوچک وجود دارد که رطوبت بدن خود را با خزيدن به زير زمين حفظ کرده و فقط شبها از لانه بيرون مي‌آيد.
موش کانگورويي به آب زيادي احتياج ندارد زيرا که بدن آب مورد نياز را از اکسيد کردن چربي ها و هيدراته کردن اکسيژن هوا به دست مي آورد.

لاشخورها
در طول روز به دنبال لاشه ميگردند. آنها از قدرت بينايي قوي خود براي پيدا کردن لاشه حيوانات که معمولاًَ با حشرات گوشتخوار پوشيده شده اند استفاده ميکنند.

سوسک کاکتوس خوار
بزرگترين سوسک خوار است با بدني در حدود 20 سانتيمتر. لانه آنها در تنه کاکتوس چولا و غذايشان: عنکبوتها، حشرات و لاروها هستند. دشمنان آنها جغدهاي کوچک، موش چوب، موشهاي وحشي و سنجابهاي زميني هستند که بچه ها و تخمهاي سوسک کاکتوس را مي خورند.

سنجاب دم سفيد
نشانه شناسايي اين سنجاب خط هايي است که در کنار بدنش وجود دارد. غذاي آنها دانه ها، ملخ‌ها، پشه ها و جيرجيرکها هستند.

گنجشک مريم گلي
آنها بين بوته هاي مريم گلي و در دره هاي واقع در صحراهاي پر ارتفاع زندگي ميکنند.

گربه دم حلقه اي
شکارچي قهار موشها و از خانواده راکون ها هستند. شبگرد بوده و از ميوه ها، ملخ ها، حشرات و پستانداران کوچک تغذيه ميکند.

خفاش صحرايي
انواع مختلف خفاش در صحرا يافت ميشود. تمام روز را در غارها، شکاف کوهها و تونلهاي کوچک زندگي ميکنند و پناهگاه خود را براي يافتن غذا فقط کمي قبل از غروب خورشيد ترک ميکنند. به شکل زيگزاگ پرواز ميکنند و غذاي آنها حشرات است.

گراز
يک خوک وحشي با 1 متر طول و 40 سانتيمتر ارتفاع است. اين خوک، ماده اي بدبو جهت محافظت و علامت گذاري از خود بيرون مي ريزد. در مناطق کوهستاني کم ارتفاع يافت ميشود. اگر جايي گير بيفتد زود عصباني ميشود. شبها به دنبال غذا ميرود. دشمنان او شيرهاي کوهستان، يوزپلنگ و انسان هستند.

موش کانگرويي
جونده اي است با طول (ارتفاع) 5 سانتيمتر که قرابت نزديکي با خانواده سنجابها دارند. رنگ آنها از خاکستري روشن به قرمز متغير است. عادت به ذخيره کردن غذا دارند. از ساقه گياهان، دانه ها و قارچهاي گوشتي تغذيه ميکنند. براي انتقال مواد غذايي آنها را داخل دهان ميگذارند. به آب زيادي نياز ندارند زيرا که بدن آب مورد نياز را از اکسيد کردن چربي ها و هيدراته کردن اکسيژن هوا به دست مي آورد. هنگام وحشت به پاهاي عقبي فشار آورده و با اين عمل ميتواند در هر ثانيه 5متر بدود و فرار کند. دم او به عنوان فرمان عمل ميکند و در حين پرش موش تا 90 درجه مي چرخد. اين موش ها شبگرد هستند. دشمنان آنها کفتارهايي هستند که به سوراخ مخفيگاه آنها وارد ميشوند، روباههاي صحرايي و روباههاي طوسي که ميتوانند موشها را روي زمين شکار کنند. مارها و جغدها نيز آنها را شکار ميکنند تا از بافتهاي بدن آنها آب به دست آورند.

دونده هاي کاليفرنيايي
خيلي سريع ميدوند و به ندرت پرواز ميکنند. غذاي آنها آفتاب پرستها، ملخها، موشها و هزارپاست.

خرگوش صحرايي
خطراتي که يک خرگوش صحرايي را تهديد ميکند عبارتنداز سياه گوشها (ازخانواده گربه سانان)، پرندگان بزرگ شبگرد، مارهاي بزرگ (مار گوفر gopher يا مار نيلي، گاو مار bull snake و مار زنگي)، که همه آنها شبگردند، و البته تصادف با اتومبيل نيز اغلب باعث مرگ آنها ميشود. غذاي آنها انواع بوته ها و سرشاخه هاي تازه و سبز است.

بز شاخدار صحرايي
معمولاً در مناطق صخره اي پر ارتفاع يافت ميشوند. بز ماده: 5/1متر از پوزه تا دم و 1 متر ارتفاع دارند وزن آنها بين 113 تا 136 کيلوگرم است. غذاي آنها بوته هاي خاردار، چمن، گلهاي فصلي و بوته هاي پر شاخ و برگ است.

روباه صحرايي
از سر پوزه تا دم 51 سانتيمتر است. گوشهاي بزرگ اين حيوان مانند رادياتور عمل کرده و او را خنک نگه ميدارد. رنگ او سفيد و خاکستري با پشتي مايل به زرد است که بر روي همه موها سايه اي از رنگ مشکي به چشم مي آيد. شبها به شکار ميرود. غذاي او موش کانگورويي، مارمولک و حشرات است.

     
تصاویر

کاراکال


تیر مار

تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.