خانواده جکوهای پلنگی
در ایران 222 گونه از خزندگان شناسایی شده اند. آگاما ها به عنوانی یک گروه از خزندگان ایران دارای 3 زیر گونه هستند که در لینکهای زیر به آن ها اشاره شده است. هر صفحه شامل پراکندگی در جهان و ایران به همراه نقشه پراکندگی، تولید مثل، مشخصات ظاهری و رفتاری، تغذیه و... است. کلیه تصاویر پیوست هر مقاله متعلق به گونه های ایرانی است و در این راستا سعی شده است حتی المقدور از تصاویر در اسارت استفاده نگردد.


 


     
تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.