درگاه کویرتور و گردشگریتورهای آموزشی و خاص
تورهای آموزشی و خاص

دسته بندی تورهای آموزشی و خاص شامل تورهایی می گردد که در آنها درصد بیشتری از زمان تور جهت آموزش و فعالیت های کارگروهی می گردد ، بعضی از این تورها شامل تورهای روانشانسی ، آرامش ، مدیتیشن ، آموزشهای کودکان ، کارگاه های مختلف عکاسی و ... می باشند


     
تصاویر

آموزش برپایی چادر به توریستها

تبلیغات

 

 

  

  

   

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.
 
 
طراحی و توسعه آگاه‌سیستم