درگاه کویرحیات وحش ایرانخزندگان ایران (راسته لاک پشت ها)
خزندگان ایران (راسته لاک پشت ها)

لاک پشت های ساکن ایران شامل سه گونه لاک پشتهای آبزی ( آب شور ) ، لاک پشتهای نیمه آبزی ( آب شیرین ) و لاک پشتهای خاکی می شوند. لاک پشتهای آبزی در جنوب ایران در خلیج فارس و دریای عمان زندگی می کنند. لاک پشت های نیمه آبزی ایران شامل دو گونه نیمه آبزی در شمال ایران و گونه لاک نرم در جنوب غرب ایران می شود. ایران دارای دو نوع از لاک پشتهای خاکی می باشد. این لاک پشتها تقریبا در همه جای ایران یافت می شوند.

 


     
تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.