عقرب دم سیاه ایرانی
محسن ادیب

نام فارسی : عقرب دم سیاه ایرانی

نام علمی:  Hottentotta (Buthotus) jayakari

نام انگلیسی: Iranian Black-tailed alligator scorpion

 

 

پراکندگی

هوتنتوتا گونه ای از عقرب ها است که به خانواده بوتیدائه تعلق دارد. این گونه به صورت گسترده ای در آفریقا (بغیر از قسمتهای وسیعی از صحرای بزرگ آفریقا) خاورمیانه شامل  شبه جزیره عربستان، جنوب ترکیه، عراق ایران، افغانستان، پاکستان، هند و نپال وجود دارد. این گونه دارای 34 زیر گونه است که از این تعداد 5 زیر گونه در ایران گزارش شده است.

 

عقرب های زیر گونه جایاکاری دارای اندازه ای متوسط هستند که طول بدن عقرب در حدود 70 تا 90 میلیمتر است. دست و پاها، ابتدای چنگالها و ابتدای دم در نقطه اتصال به بدن به رنگ زرد و چنگالها، قسمت انتهایی دم در نزدیکی نیش و پشت بدن به رنگ قهوه ای تیره و در بعضی موارد سیاه گزارش شده است. چنگالها باریک و رفتار عقرب بسیار خشن و تهاجمی است.

 

این گونه در نواحی نیمه خشک تا مرطوب بوته ای و استپی زندگی میکند. صحراهای خشک مورد توجه این عقرب نیست و در مواردی تا ارتفاعات بالا در کوه های زاگرس نیز گزارش شده است. زهر این گونه عقرب شبیه به خانواده بوتید ها است و فرد مصدوم باید تحت مراقبت پزشکی قرار گیرد. گزارشات از افراد مصدوم نشان دهنده تاثیر سم بر سیستم تنفسی، قلبی و عروقی است. زیر گونه هوتنتونا تامولوس که در ایران زیست نمیکند و به عقرب سرخ هندی شهرت دارد دارای خطرناکترین سم در میان عقرب ها است و گزارشات فراوانی از مرگ و میر ناشی از گزش این زیر گونه از هندوستان وجو دارد.

 

با توجه به نوع زيستگاه عقرب های حفار و غيرحفار ، پناهگاههای احتمالی آنها در جزاير ابوموسی ، تنب بزرگ ، کوچک وهنگام با استفاده از دو روش ، جستجو در روز و جمع آوری عقرب در شب ( به کمک چراغ ماورای بنفش) مورد بررسی قرار گرفت . نمونه های جمع آوری شده پس از انتقال به آزمايشگاه تعيين هويت شده و نسبت جنسی آنها تعيين گرديد. در عمليات جمع آوری عقرب ازجزيره ابو موسی و تنب بزرگ به ترتيب تعداد 311 و 134 عقرب صيد شد . اين عقربها همگی متعلق به گونه بوتتوس جاياکاری بودند . عدم وجود تنوع در فون عقربهای اين جزاير احتمالاً می تواند ناشی ازعوامل مختلف مانند انتقال بسيار محدود مصالح ساختمانی و يا نهال های گياهی و غيره از مناطق عقرب خيز کشور به اين مناطق و يا عدم سازگاری ساير گونه ها ی عقرب با شرايط بيو اکولوژی جزاير مذکور باشد .

     

نظرات شما:

 
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۱ عقیل محمدی با سلام خدمت مدیر سایت اگر امکانش هست چند مقاله درباره پرورش عقرب میخوااستم


      
تصاویر

عقرب بوتتوس (هوتنتوتا) جاياکاری


عقرب بوتتوس جاياکاری


عقرب بوتتوس جاياکاری

تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.