مرور رده

کویر مرکزی (دشت کویر)

وسیعترین کویر ایران که از دامنه های جنوبی البرز تا مرکز ایران گسترش دارد . طول آن 800 کیلومتر و عرض آن در حدود 600 کیلومتر می باشد. قسمت عمده آن را باتلاقهای وسیع فرا گرفته اند و در حاشیه پوشیده از تپه های ماسه ای و ارتفاعات پراکنده است. و پوشش گیاهی آن عمدتا از نوع گیاهان شور پسند (هالوفیت) است.