مرور رده

نکات فنی و آموزشی

كوير در عين زيبايي محيطي است خشن.سفر به كوير مستلزم رعایت نكاتي است كه عدم رعايت آنها چه بسا موجب خسارات جاني ومالي شود.در اين بخش در پي آنيم كه بگوييم چگونه به كوير سفر كنيم تا از زيباييهاي آن لذت ببريم و سفري سالم و بيادماندني داشته باشيم.