مرور رده

غارهای ایران‏‎‏

پناهگاه سنگی ورواسی، کرمانشاه

در11كیلومتری كرمانشاه در دره تنگ كنشت قرار دارد.آثار دوران میانی پارینه سنگی جدید، ودوران فراپارینه سنگی، در این غار بدست آمده است. در این غار انواع تراشنده ها كشف گردید و با تعویض هر دوره تاریخی در لایه های حفاری شكل تیغها نیز تغییر…

پناهگاه صخره ای ماسوله

این پناهگاه در فاصله 13کیلو متری جهت شمال بافت تاریخی ماسوله قرار گرفته و مسیر دسترسی به آن بعد از پیمایش هفت کیلو متر جاده خاکی از محدوده کهنه ماسوله به طول شش کیلو متر مسیر مالرو امکانپذیر می‌باشد. این پناهگاه که با مداخلـات…