مرور رده

سایر کویرها و بیابان‌های ایران و جهان

بيابان هاي ساحلي بصورت نواري شرقي- غربي با پهنايي نابرابر از بندر گواتر در مشرق تا خوزستان در جنوب غرب ايران در سواحل جنوبی گسترده شده است.بزرگترين مشخصة اين بيابان ها که عامل تفكيك آنها از بيابان هاي داخلي نيز مي باشد، وجود رطوبت نسبي بالا به ويژه در فصل گرم است.