مرور رده

فرهنگ و مناسک باستانی ایرانی‏‎‏

آداب و سنن مردمان کرمان

در شب بیست و هفتم ماه رمضان برگزار می شود. در این رسم همه بیشتر بیوه زنان ، زنان بدون فرزند و دختران دم بخت شرکت می کنند. هر زن حاجتمندی «کمویی» برمی دارد و توی آن یک آیینه و یک سورمه دان و مقداری نبات می گذارد و به در خانه…

بلوچستان و ساکنانش

بلوچستان پیش از ورود بلوچها در كل شامل دو ناحیه اقلیمی مجزا بوده است. تقسیم بندی طبیعی آن شمالی جنوبی است. مركز ناحیه شمالی پهره یا فهرج یعنی دشت ایرانشهر وبمپور كنونی بوده كه قلعه آن را ((بن فهل )) نیز نامیده اند. این قسمت هم اكنون سرحد…

بلوچ و بلوچستان

بلوچستان ایران. در جنوب شرقی ایران، شامل قسمت اعظم استان سیستان و بلوچستان است. از شمال به سیستان، از مشرق به مرزهای ایران ـ افغانستان، و ایران ـ پاكستان، از جنوب به دریای عمان و از مغرب به استانهای هرمزگان و كرمان محدود، و جز شهرستان…

بلوچ و بلوچستان- اصل و منشا بلوچها

قدیمترین منبع موجود ( شهرستانهای ایران ، متنی به زبان پهلوی كه در قرن دوم نوشته شده، ولی احتمالاً مبتنی بر تألیفی متعلق به دوران پیش از اسلام است؛ رجوع کنید به ماركوارت ، ص 5، 15، 74ـ76) بلوچها را یكی از هفت گروه كوهنشین خودمختار…

بلوچ و بلوچستان- قوم شناسی (۲)

گروههای دیگری نیز در بلوچستان زندگی میكنند كه بخشی از جامعة بلوچ به شمار نمیآیند یا نمیتوانند در بلوچها جذب شوند. اهم آنها عبارتاند از: هندوها و سیكها و اسماعیلیها، كه در طول زمان پیرامون قلعههای سردارها و در بندرها گروههای بازرگانی…

بلوچ و بلوچستان- قوم شناسی

فرهنگهای جغرافیایی برای مطالعة سكونتگاه و جامعة بلوچستان انگلیس، و ایالتهای كلات و لسبلا و خاران و مكران، چنان مواد خاصی فراهم آوردهاند كه در منطقه منحصر به فرد است. از اواسط قرن چهاردهم/ بیستم چند تن از دانشپژوهان كوشیدهاند تا با كاربرد…