درگاه کویرطبیعت ایرانگنبد های نمکی ایران
گنبد های نمکی ایران

گنبدهاي نمکي ساختمانهاي زمين شناسي گنبدي شکلي هستند که هسته مرکزي آنها از سنگ تشکيل شده است. هنگامي که نمک تحت تاثير لرزش ناگهاني مانند زلزله قرار مي گيرد مانند يک ماده قابل ارتجاع عمل مي کند که يا خرد مي شود ، يا به حالت تغيير شکل برگشت پذير عکس العمل نشان مي دهد. اما هنگامي که توده نمک تحت تاثير فشار مداوم قرار گيرد مانند يک مانع غليظ عمل مي کند اين پديده را خزش مي گويند. شرايطي مانند نقطه ذوب انجماد ، چگالي ، تغييرات فشار و درجه حرارت در شکل گيري نمکها موثر مي باشند. اغلب گنبدهاي نمکي در نواحي گرمسير تشکيل مي شوند.

 


     
تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.