راسته خفاش ها

راسته خفاش‌ها به دو زیر راسته، خفاش‌های بزرگ (Megachiroptera) و خفاش‌های کوچک  (Microchiroptera) تقسیم می‌شوند. از راسته خفاش‌ها تا کنون 7 خانواده و 43 گونه در ایران شناسایی شده است که یک گونه آن به نام خفاش میوه‌خوار از زیر راسته خفاش‌های بزرگ و بقیه از زیر راسته خفاش‌های کوچک هستند.


 


     
تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.