آب شکاف

نام علمی : Rynchops Albicollis

نام انگلیسی:  Indian Skimmer    

نام فارسی: آب شکاف

 

 

پراکندگی

مشخصات : طول بدن 42 سانتیمتر، با سر سیاه، پس سر، پیشانی و گلوی سفید دیده می شود. روتنه سیاه، لبه بال سفید وخط سیاهی از وسط دمگاه تا انتهای دم سفیدش وجود دارد. زیرتنه خاکستری و منقار قرمز است. تنها پرنده ای است که نمی توک پایین بزرگتر از نیم نوک بالاست. پرنده ی جوان دارای روتنه ی قهوه ای تیره و منقار قهوه ای تیره است.

زیستگاه: دریازی است و به ندرت در سواحل دیده می شود. در  ایران در خلیج فارس و دریای عمان آماری قدیمی از مشاهده اش وجود دارد.

حفاظت: در ابتدا ضروری است. وضیعت پراکندگی اش مورد بررسی  قرار گیرد تا نسبت به چگونگی حفاظتش اقدام لازم صورت پذیرد.

نظرات بسته شده است.