اختلال در نظم تنفس‌ ‌

ضربه شدید به شکم یا افتادن جسم سنگین روى قسمت بالائى شکم (شبکهٔ احشائی) مى‌تواند باعث به‌هم خوردن نظم تنفس شود.
– عوارض و نشانه‌ها:
۱. ممکن است مصدوم قادر به حرف زدن نباشد.
۲. مصدوم ممکن است با دست شکم خود را فشار دهد و خم شود.
۳. احتمالاً حالت تهوع و استفراغ.
 

هدف:
مصدوم را در حالتى قرار دهید که براى وى تنفس آسان شود. اگر ناراحتى مصدوم در مدت نسبتاً کوتاهى بهبود نیافت اورژانس را خبر کنید.
– درمان:
۱. مصدوم را روى صندلى در حالى‌که بتواند به آسودگى نفس بکشد بنشانید، اگر بیهوش بود او را در وضعیت بهبود قرار دهید (مبحث وضعیت بهبود).
۲. پوشش‌هاى تنگ به‌دور گردن، سینه و کمر را شل کنید.
۳. با ملایمت قسمت بالاى شکم را ماساژ دهید.

نظرات بسته شده است.