اردک سر سفید

نام علمی : Oxyura Leucocephala

نام انگلیسی:  White headed Duck    

نام فارسی: اردک سر سفید

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 46 سانتی متر طول دارد و. اندازه اش متوسط است. دم سیخ مانند  باریک مانند و باریک، گردن کوتاه و منقارش بزرگ و کلفت؛ به رنگ آبی خاکستری است. اغلب دم خود را بالا نگه می دارد که در این حالت پوشپر های سفید زیر دم نمایان می شود. در پرنده ی نر، تارک؛ تاج و گلو سیاه رنگ و بدن به رنگ قهوه ای مایل خاکستری است. قسمت جلو بدن بیشتر به رنگ قهوه ای بلوطی و دم سیاه رنگ است. در پرنده ی ماده، سر خاکستری مایل به تیره و تارک، تاج و پشت گردن تیره رنگ است. زیر چشم ها نواری به رنگ سفید مایل به خاکستری دیده می شود که تا پس سر ادامه دارد. چانه و گلو به رنگ سفید و بدنش قهوه ای مایل به خاکستری است. این پرنده معمولا در نزدیکی سطح آب پرواز می کند. پرنده ی ماده ، اغلب، دمش را پایین و در سطح آب نگه می دارد.

زیستگاه: این پرنده در مرداب های نیمه شور، دریاچه های شور و شیرین ، سواحل دریا و تالاب های دارای نیزار به سر می برد. در ایران، در فارس، سیستان ، دریاچه ی گوری گول و گاهی در جنوب دریاچه ی ارومیه تولید مثل می کند. به صورت عبوری و به ندرت در استان خراسان دیده شده است.

حفاظت: این پرنده در زمره ی پرندگان حمایت شده و در معرض خطر است و باید از مناطق تولید مثل آن بخصوص دریاچه ی گوری گول و مناطق جنوبی دریاچه ی ارومیه حفاظت کامل به عمل آید.

نظرات بسته شده است.