اردک سیاه مخملی (اسکوتر بال سفید)

نام علمی : Melanitta Fusca

نام انگلیسی:  Velvet Scoter    

نام فارسی: اردک سیاه مخملی (اسکوتر بال سفید)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 55 سانتی متر طول دارد. هر دو جنس آن، به واسطه ی آینه بالی سفید از اردک سیاه متمایز اند و از اردک های دریایی سیاه رنگی هستند که در پرواز شاهپرهای ثانویه ی بالشان سفید رنگ دیده می شود . در پاهای این پرنده قرمز رنگ است. در پرنده نر، قسمتی از منقار زرد نارنجی است و در پشت چشمش لکه ی سفیدی دیده می شود. در پرنده ی ماده، دو لکه ی سفید در دو طرف سر دیده می شود و منقاش تیره، امیخته با قهوه ای تیره است. در پرنده ی نابالغ، لکه های دو طرف سر مشخص تر است.

زیستگاه: این پرنده به صورت دسته های کوچک و گاهی تک تک در سواحل دریاها، دریاچه های آب شیرین منطقه ی تایگا  و در زمستان ها همراه با اردک سرسیاه در دسته های کوچک، در آب های ساحلی به سر می برد. در ایران، زمستان ها به تعداد اندک، در سواحل دریای خزر دیده می شود.

خفاظت: در وهله ی اول باید شناسایی دقیقی از منطقه ی پراکندگی این پرنده و تعداد آن در ایران صورت گیرد و سپس برای حفاظت از آن اقدام شود. در هر حال، باید از شکار این پرنده به شدت جلوگیری شود.

نظرات بسته شده است.