اردک ماهیخوار (مرگوس)

نام علمی : Mergus Merganser

نام انگلیسی:  Goosander    

نام فارسی: اردک ماهیخوار (مرگوس)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 65 سانتی متر طول دارد و بزرگترین اردک ماهیخواغر است که روی آب و در پرواز بدنش کشیده و خوش ترکیب است. سر پرنده ی نر، سبز تیره است که تا بالای گردن را فرا می گیرد. هر دو جنس، منقاری باریک و قرمز رنگ دارند، تاج، در پرنده ی نر، نامشخص و در پرنده ی ماده به صورت آویزان در پشت سر قرار می گیرد. در پرنده ی نر، سینه ، شکم و پهلوها سفید و گاهی نیز به صورتی متمایل است. در پرنده ی ماده، سر و گردن قهوه ای بلوطی، زیر گلو سفید، گردن خاکستری کمرنگ، آینه بالی سفید مستطیل شکل و بزرگ، بدن خاکستری و شاهپرهای اولیه ی بال خاکستری تیره ی مایل به سیاه است. پرنده ی ماده و جوان ها شبیه ماده ی اردک ماهیخوار کاکلی اند، با این تفاوت که زیر بدنشان خاکستری نیست.

زیستگاه : این پرنده در دریاچه ها، رودخانه های با جریان سریع آب، و آبگیرهایی که حاشیه ی پرد درخت دارند، به سر برده  و در سوراخ درختان آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها، به تعداد اندک دیده می شود.

حفاظت: جمعیت این پرنده در ایران بسیار اندک است، بنابراین به برنامه ریزی و اقدام مناسب حفاظتی نیاز دارد.

نظرات بسته شده است.