اردک ماهیخوار کاکلی (مرگوس کاکلی)

نام علمی : Mergus Serrator

نام انگلیسی:  Red breasted Marganser    

نام فارسی: اردک ماهیخوار کاکلی (مرگوس کاکلی)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 56 سانتی متر طول دارد و بدنش کشیده و باریک و تا حدودی تیره رنگ است. هر دو جنس، کاکلی افشان در پشت سر دارند، هم اندازه ی اردک سرسبز و کوچکتر از اردک ماهیخوار است. در پرنده ی نر، سر و بالای گردن سبز تیره است. که طوق گردنی سفیدی در آن دیده می شود، همچنین ، سینه بلوطی نقطه نقطه ای، منقار قرمز، روتنه خاکستری، پیش بال سیاه؛ پوشپرهاغی بال و پرهای ثانویه سفید است ودو خط باریک  سیاه روی آینه بالی اش دیده می شود. در پرنده ی ماده، سر و گردن بلوطی، چانه سفید مایل به خاکستری است که تا جلو گلو را می گیرد. همچنین آینه بالی سفید رنگ است که یک خط سیاه عرضی در آن دیده می شود. این پرنده، بیشتر از اردک ماهیخوار، به دریا وابسته است و پروازی مستقیم و سریع دارد.

زیستگاه: این پرنده ، زمستان ها در دریاها، خورها، مصب ها و خلیج ها به سر می برد. در ایران، زمستان ها، به تعداد اندک، به حالت سرگردان، در سواحل دریای خزر و ناحیه ی مرکزی فارس دیده می شود.

حفاظت: در سال های اخیر جمعیت این پرنده در ایران به شدت کاهش پیدا کرده است، بنابراین به برنامه ریزی و اقدام مناسب حفاظتی نیاز دارد.

نظرات بسته شده است.