استنشاق دود‌ ‌

شش، اکسیژن موجود در هوا را مصرف مى‌کند و به این ترتیب میزان اکسیژن در اطاقى که آتش گرفته پائین است و احتمالاً باعث خفگى مى‌شود. به‌علاوه دود باعث ایجاد سوزش در گلو شده و این خود منجر به اسپاسم و بسته شدن مجراى تنفس مى‌شود. علاوه بر اینها سوختن روکش‌هاى پلاستیک و رویهٔ مبلمان منازل اغلب دودى بسیار سمى تولید مى‌کنند که مى‌تواند مرگ‌آور باشد.

عوارض و نشانه‌ها:
۱. عوارض و نشانه‌هاى عمومى خفگی.
۲. مصدوم به احتمال زیاد دچار سوختگى‌هاى شدید شده است.
۳. عوارض و نشانه‌هاى شوک مربوط به سوختگى (به مبحث شوک مراجعه شود)

هدف:
بلافاصله اورژانس را خبر کنید. تنها زمانى اقدام به خارج کردن مصدوم از آتش کنید که مطمئن شوید خطر ریزش آوار یا دود سمى وجود ندارد (به مبحث ورود به اطاق پر شده از دود یا گاز مراجعه شود).

در غیر این‌صورت ابتدا اقدام به خاموش کردن آتش کنید. و پس از نمایان شدن مصدوم اقدام به نجات وى نمائید.

درمان:
۱. مصدوم را به محل امن ببرید (به مبحث ورود به اطاق پر شده از دود یا گاز مراجعه شود).

لباس در حال سوختن را خاموش کنید (به مبحث سوختگى‌ها مراجعه شود).

۳. اگر مصدوم بیهوش است اما به‌طور عادى نفس مى‌کشد او را در وضعیت بهبود قرار دهید (به مبحث وضعیت بهبود مراجعه شود).

۴. اگر تنفس مشکل یا قطع شده است تنفس مصنوعى را شروع کنید (به مبحث تنفس دهان به دهان مراجعه شود).

۵. سوختگى‌ها را درمان کنید (به مبحث سوختگى و تاول مراجعه شود).

۶. مصدوم را به بیمارستان برسانید.

نظرات بسته شده است.