اسهال

اسهال عبارتست از دفع مدفوع شل و آبکی به دفعات بیشتر از حالت طبیعی. اکثر موارد هیچ درمانی لازم ندارد و خود بخود بهبود می یابد .
در هنگام اسهال نکات زیر را رعایت کنید:
1- مقادیر زیادی آب و مایعات بخورید
2- از خورد غذاهای خشک و جامد پرهیز کنید.

نظرات بسته شده است.