اگرت (قار) کوچک

نام علمی : Egretta Garzetta

نام انگلیسی:  Little Egret    

نام فارسی: اگرت (قار) کوچک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 60 سانتی متر طول دارد. حواصیلی کوچک و سفید رنگ است. منقار بزرگ و سیاه رنگ، پاها نیز سیاه رنگ است (بجز انگشتانش که زرد رنگ است و هنگام پرواز به آسانی دیده می شوند). پرنده ی بالغ، در تابستان وهنگام تولید مثل، کاکل درازی به حالت آویخته دارد و پرهای شانه اش بلند بوده و به صورت آویخته در عقب بدن مشاهده می شود. در پرنده ی نابالغ، پاها به رنگ قهوه ای مایل به سبز، با قاعده ی صورتی دیده می شود. از نرم تنان، دوزیستان و سایر آبزیان تغذیه می کند. احتمال اینکه با شکل سفید حواصیل ساحلی اشتباه شود و جود دارد.

صدا: از این پرنده ، به طور تصادفی، صدایی غرغر مانند شبیه «رآآآک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در سواحل دریاها؛ کنار رودخانه ها، باتلاقها و آب های باز و کم عمق به سر برده و در میان نیزارها یا روی درختان تولید مثل می کند. در سراسر ایران دیده شده و تولید مثل نیز می کند.

حفاظت: این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.