بازدید از خودرو قبل از سفر

قبل از آغاز سفر بهتر است که بازدیدهای لازم را به عمل آورید. انجام یک بازدید کوتاه قبل از سفر به شما کمک می کند که سفر بی خطر و مطبوعی داشته باشید. لازمه این عمل فقط داشتن یک سری اطلاعات اساسی راجع به خودروتان و یک چشم دقیق برای بازرسی می باشد.
قبل از روشن کردن موتور
ـ خارج خودرو
لاستیکها (شامل زاپاس) : فشار باد لاستیکها را با استفاده از وسیله مخصوص اندازه گرفته، آنها را بازدید کنید که ترک، خرابی و یا ساییدگی نداشته باشد.
نشت مایعات : نشت بنزین، روغن، آب و مایعات دیگر را به دقت بازدید کنید ( آبی که از دستگاه تهویه بعد از استفاده نشت می‌کند طبیعی است).
چراغ ها : از کار کردن کلید چراغها اطمینان حاصل کنید.
ـ داخل خودرو
همراه داشتن آچار چرخ و جک، میزان آب رادیاتور و شیلنگهای مربوطه در قسمت جلویی رادیاتور را بازدید کنید که به وسیله برگ، کثافات و یا حشرات مسدود نشده باشد. میزان بودن آب باتری، روغن ترمز و کلاچ، تسمه پروانه و لوله های بنزین را نظر شلی و نشت لوله ها را بازدید کنید.
بعد از روشن کردن موتور
سطح روغن جعبه دنده اتوماتیک، در صورتیکه خودروی شما مجهز به گیربکس اتوماتیک است. میزان روغن هیدرولیک فرمان، میزان روغن موتور، در هنگام رانندگی از علایم جلوی داشبورد اطمینان حاصل نمایید. از صحت کار سرعت سنج و سایر وسایل اندازه گیری اطمینان حاصل کنید. از ترمزها و از صحت کار آنها در محل امنی اطمینان حاصل نمایید که آیا چیز غیرعادی وجود دارد؟ شل بودن و یا نشت قسمتهای مختلف، همچنین صداهای غیر عادی و اضافی را بازدید کنید. در صورتیکه همه قسمتها درست کار می کنند، با آسودگی خیال از سفر خود لذت ببرید.

نظرات بسته شده است.