بالکان کوچک

نام علمی : Phalacrocorax Pygmeus

نام انگلیسی:  Pygmy Cormorant    

نام فارسی: بالکان کوچک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 48 سانتیمتر طول دارد. و آبزی است . از باکلان بسیار کوچکتر است. نرهااز ماده اندکی بزرگتر، اما همشکل اند. دم نسبتا بلند و گردن کوتاه است. در پاییز و زمستان، نیمه ی بالایی سرو گردن پرنده ی بالغ به رنگ قهوه ای تیره در می آید و تعدادی پر سیاه در پیشانی طاهر می شود. همچنین، نوک، قهوه ای سیاه و چشم ها تیره رنگ می شود. در تابستان، سرهرد دو جنس به رنگ قهوه ای مسی در می آید و پر و بال نیز به رنگ سیاه مایل به سبز براق تبدیل شده و خال های سفیدی در پشت بال ها پدیدار می شود. در پرنده ی نابالغ، چانه سفید، گلو و سینه قهوه ای و زیر تنه سفید مایل به قهوه ای است.

زیستگاه: این پرنده؛ اغلب در آب های درون خشکی مناطق جنوب شرقی و غرب پاله آرکتیک در مناطق نسبتا گرم تالابی، سواحل دریا و رودخانه ها به سر می برد و به صورت گروهی در بوته های مناطق مردابی تولید مثل می کند. در ایران، تعداد اندک تا متوسط در تالاب های دز و کرخه، هورالعظیم، انزلی؛ میانکاله و تلاب های فارس و سیستان دیده شده و در بعضی از آنها تولید مثل می کند. به صورت اتفاقی در تالاب های شمال شرق کشور نیز گزارش شده است. 

حفاظت: در سال های اخیر، جمعیت این پرنده کاهش چشمگیری دشاته و به همین سبب، در سطح جهانی، پرنده ای در خطر محسوب شده است . بنابراین، اجرای برنامه های ویژه ی حفاظتی در زیستگاه های تولید مثل این پرنده، به خصوص هورالعظیم و تالاب انزلی ضروری است.

نظرات بسته شده است.