بوجانگا

نام علمی : Dicrurus Macrocercus

نام انگلیسی: Black Drongo    

نام فارسی: بوجانگا

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 30 سانتیمتر طول دارد و به رنگ سیاه شفاف با شاهپرهای نیمه درخشان ، ککه در پرواز نمایان است دیده میشوددم بلند بوده و شکاف عمیقی د روسط آن دیده می شود. پرنده ی جوان قهوه ای تر می شود. مانند سنگ چشم خا مستقیم می نشیند و هنگام شکار حشرات در هوا پرواز می کند. پروازش شبیه زنبور خورها، اما مانورهایش در هوا مانند حشره خوارها ست . این پرنده تک زی است.

صدا: صدای این پرنده بلند و خشک شیه «شووی پ – شووی پ- » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده بیشتر در مناطق باز، کشتزارهای پست و نزدیک به آب و اغلب در اطراف روستاها به سر می برد. در ایران، به صورت سرگردان در منتهی الیه جنوب شرقی دیده شده است. در سال های اخیر اخباری مبنی بر مشاهده ی این پرنده گزارش نشده است.

حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت جمعیت و پراکندگی این پرنده صورت گیرد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

نظرات بسته شده است.