بوف برفی

نام علمی : Nyctea Scandiaca

نام انگلیسی:  Snowy Owl    

نام فارسی: بوف برفی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 53 تا 66 سانتیمتر طول دارد و پرنده ی ماده ازپرنده ی نر بسیار بزرگتر است. جغدی بزرگ و سفید رنگ است که عموما پرنده ی نر سفید یکدست است. پرنده ی ماده و پرنده ی جوان با خال های سیاه در روتنه و رگه رگه ی سیاه در زیر تنه دیده می شوند. صفحه ی صورت سفید و چشمانش زرد است. این پرنده روز پرواز بوده و پروازی پرتوان، طولانی و با شکوه دارد که در این حالت، بال هایش اندکی خمیده به نظر می رسد.

زیستگاه: این پرنده در دشت ها و استپ ها به سر می برد. در ایران به ندرت، به صورت مهاجر زمستانی در ترکمن صحرا دیده می شود.

حفاظت: اگرچه بوف، برفی به صورت مهاجر در ایران دیده شده، اما جلوگیری از تخریب محل های تولید مثل این پرنده برای حفاظتش کافی به نظر می رسد.

نظرات بسته شده است.