بیرون زدگی دیسک کمر

دیسک همچون واشری بین مهره های ستون فقرات قرار گرفته و کاملا در آن محل محکم شده است . بعضی از قسمتهای داخلی دیسک که نرم هستند (پولپ) در اثر پارگی قسمتی از حلقه دیسک به خارج می روند . این مواد نرم (پولپ) می توانند روی اعصابی که از طناب نخاع خارج می شوند فشار وارد کنند و ایجاد درد کنند. معمولا یکی از دیسکهای مهره های کمری دچار این مشکل می شود و بر روی عصب سیاتیک پا فشار وارد می کند . ویژگیهای بیرون زدگی دیسک عبارتست از:
* کمر درد یابا شیوکمتری گردن درد
* درد ممکن است در کفل ها بوده وبه سمت پایین و پشت پا برود
* اسپاسم عضلات کمر یا گردن
* ممکن است احساس کرخی یا بی حسی در پا رخ دهد

در برخورد با چنین افرادی نکات زیر را رعایت کنید :
1- مصدوم باید روی یک سطح سفت دراز بکشد
2- داروهای مسکن مثل آسپرین یا بروفن به مصدوم بدهید
3- اگر درد همچنان باقی مانده است , پزشک را خبر کنید .

توجه:
طول مدتی که درد ادامه دارد بستگی به شدت ضایعه دارد .

نظرات بسته شده است.