تلیله ی کوچک

نام علمی : Calidris Minuta

نام انگلیسی:  Little Stint    

نام فارسی: تلیله ی کوچک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 13 سانتیمتر طول دارد و اغلب بع عنوان کوچکترین تلیله ی مهاجر زمستانه و عبوری شناخته شده و جثه ای تپل و کوچک دارد. چانه سفید، قفا (پس گردن) قهوه ای برنزی است که در پرنده جوان خاکستری با پوشپرهای قهوه ای دیده می شود. در پر و بال تابستانه، سر، روتنه و پشت بالها قهوه ای کمرنگ تا نخودی دیده می شود.بر رو تنه نقش 7 فارسی مانندی از پرهای سفید دیده شده و تارکش تیره رنگ است. زمستان ها روتنه خاکستری با خطوط تیره روی محور پرها، منقار و پاها سیاه، زیرتنه سفید، دمگاه سیاه و خط بالی سفید است.

صدا: صدای این پرنده در هنگام پرواز شبیه به "تیپ" شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در سواحل ذریاها و آب های داخلی یه سر میبرد. ذر ایران به صورت مهاجر عبوری، در اغلب مناطق ساحلی دیده شده و در خوزستان، فارس و سواحل جنوبی زمستان گذرانی میکند.

حفاظت: کنترل شکار و حفاظت از مناطق زیستگاهی این پرنده برای بقایش کافی به نظر می رسد.

نظرات بسته شده است.