توصيف كوير ازديد سفرنامه نويسان خارجي

پیترودلاواله حدود ٤٠٠ سال پیش، یعنی اوایل سلطنت صفوی از این منطقه گذشته و آن را توصیف كرده است.بیدولف(١٨٩٠) و سون هدن(١٩٠٦) نیز برای اینكه عطش جهانگردی خود را ارضاء كنند، این مسیر را انتخاب كردند.

سون هدن توصیف نسبتاً مشروحی از منطقه به دست می دهدو توصیف بیدولف را از منطقه بندریگ و چاه تقی آباد و… نقل می كند. آلفونس گابریل اتریشی توصیف جامعی از منطقه و محل و مسیر گذر خود ارائه می دهد، او پس از توصیف شن زارها و طوفانهای شن می نویسد:«قبل از تاریك شدن هوا، پس از راهپیمایی طولانی و مرارت بار به كاروانسرای قدیمی مرنجاب رسیدیم.جایی كه در برابر فشارهای شدید باد در امان بودیم. چوپانی با یك پسر بچه در اینجا مسكن گزیده بود. شب در یك جو روحی افسرده سپری شد. پیشروی به سوی شرق مشكل تر از آن به نظر می رسید كه ما فكر می كردیم… نیمه های شب باران آغاز شد و صبح روز بیست و هفتم مارس هوا گرفته بود. هنوز باد شمال غربی می وزید. با اطمینان نه چندان زیاد برای سفر به انزوا راه افتادیم. ابتدا برای دیدن ویرانه های كاروانسرای مرنجاب باید صعود می كردیم. این وقایا روی تپه ای قرار گرفته بود كه فقط كمتر از صد متر با لبه مسیله فاصله داشت. در فاصله ای كمتر از چند كیلومتر از «مرنجاب» به «چاه دس كن» كه چاه آب معروفی است رسیدیم… .

گابریل توصیف مشروحی از منطقه قبل از رسیدن به مرنجاب و حوالی آن دارد كه خواندنی است.علاقمندان می توانند به كتاب عبور از صحاری ایران از گابریل آلفونس ترجمه فرامرز نجد سمیعی مراجعه نمایند .

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.