توکای پهلو قرمز ( توکای بال سرخ)

نام علمی : Turdus Iliacus

نام انگلیسی: Redwing    

نام فارسی: توکای پهلو قرمز ( توکای بال سرخ)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 20 سانتیمتر طول دارد و اندکی کوچکتر از توکای باغی است؛ اما به واسطه ی نوارابرویی نخودی سفید، رگه های سیا و سفید زیر گونه ها زیر تنه ی خط دار، رنگ قرمز حنایی پهلوهای و پوشش زیر بال هایش، به آسانی شناخته می شود (اغلب دیدن پوشش زیر بال های قرمز حنایی انی پرنده دشوار است). پروازش سریع و مستقیم است.

صدا: صدای این پرنده خشک و شبیه «اس تی  ی ف » یا « زی ایپ» در شب ها و هنگام مهاجرت شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده، در مناطق باز یا درختان پراکنده و بته زارهای حاشیه ی کشتزارها به سر می برد. در ایران، زمستان ها د رمناطق شمالی کشور فراوان است و گاهی نیز در نواحی زاگرس در ابتدا در قسمت های جنوبی آن دیده می شود.

حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت جمعیت و پراکندگی این پرنده صورت گیرد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی و اقدام شود.

نظرات بسته شده است.