تکنیکهای استفاده از قطبنما

کنترل کردن قطب نما به شرح زیر است:

شاخص آن نچسبیده باشد.

نشانگر نشان دهنده در روی قطب نما خم نشده باشد.

شیشه و قسمتهای کریستالی آن نشکسته باشد.

اعداد روی شاخص خوانا باشد.

درست بودن آن را در جهتی که میدانید امتحان کنید.

قطب نما با انحراف بیش از 3 درجه غیرقابل استفاده و دور ریختنی است.

هنگام سفر مطمئن شوید که درب قطب نما به خوبی بسته شده، زیرا درب قطب نما عقربه‌ها را پوشانده و از حرکت و لرزش آنها هنگام سفر جلوگیری میکند.

تأثیرات فلز و الکتریسیته

آهن آلات مغناطیسی و منابع الکتریکی میتوانند روی عملکرد قطب نما اثرگذار باشند.

اشیاء فلزی

فاصله

خطوط برق فشار قوی                 180 فوت– 55 متر

کامیون و اتومبیل                          8/32 فوت- 10 متر

خطوط تلفن                                  8/32 فوت- 10 متر

ابزار الکتریکی و مکانیکی              6/6 فوت- 2 متر

کلاهک‌ها و اشیاء کوچک فلزی     6/1 فوت- 2/1 متر

 

قطب نما

 

تکنیک نگه داشتن در مرکز

 

این روش از روش جانبی کنترل دقیق تر است.

* در را باز کنید تا آن به شکل لبه باز و با پایه درآید.

* تا بهترین محل آن را به چشم خود نزدیک کنید.

* برای داشتن حالتی ثابت شصت خود ر ادر جا شمعی فرو کنید.

* آرنج را محکم به خود نچسبانید. قطب نما بین کمربند و چانه شما قرار میگیرد.

* برای اندازه گیری یک آزیموت کل بدن را به سمت شیء بچرخانید. اشاره گر قطب نما مستقیماً در جهت آن باشد.

* آن را نگاه کنید و آزیموت را بخوانید این روش مزایای بیشتری نسبت به تکنیک مشاهده جانبی دارد.

* کاربرد آن سریعتر و آسانتر است.

* در هر شرایط آب و هوایی و زمینی ناهموار قابل استفاده است.

* بدون زمین گذاشتن کوله پشتی از آن استفاده میکنیم.

 

استفاده از قطب نما به روی نقشه

 

1) قطب نما را روی نقشه قرار دهید به طوری که لبه آن در امتداد مسیر حرکت باشد.

2) شاخص را بچرخانید تا زمانی که علامت Nقطب نما، جهت شمال مغناطیسی را روی نقشه نشان دهد. مطمئن شوید که خط شمال- جنوب با نصف النهار نقشه موازی باشد.

3) از قطب نمای orienteeringاستفاده کنید. قطب نما را به صورت افقی درمقابل خود بگیرید. بدن خود را تاحدی بچرخانید که شمال سوزن قطب نما کاملاً به روی قسمت قرمز (شمال) در راستای شمال- جنوب باشد.

حالا جهت پیکان دقیقاً مسیر حرکت شما را نشان میدهد. به راهنما نگاه کنید و درجهت آن بروید.

4) وقتی که از قطب نمای مشاهده ای با آئینه استفاده میکنید. قطب نما را مانند تکه عکسی در دست نگاه دارید، به طوریکه تصویر قطب نما همزمان با تصویر قابل مشاهده از محل v-sightدر آئینه دیده شوند.

 

عقربه برینگ Bearing

 

عقربه برینگ جهت را نشان میدهد، به عنوان اندازه گیری زاویه شرقی یا غربی از خط مرجع شمال یا جنوب. برینگ نمیتواند از 90 درجه یا یک ربع دایره زیادتر شود. یک ربع، 4/1 دایره است.

برای bearingگرفتن شما به موارد زیر نیاز دارید:

1) خط مربع شمال به جنوب

2) اندازه زاویه

3) جهتی که زاویه اندازه گیری شده (غرب یا شرق)

مثال: عقربه برینگ ارتفاع 30 درجه به سمت شرق. بدین معنی که یک زاویه 30 درجه از خط شمال در جهت شرقی اندازه گیری شده است/

برینگ، NEآن به صورت 45 از شمال به سمت مشرق خواهد بود. عقربه برینگ از جنوب 26 درجه به سمت مغرب بدین معنی است که زاویه 26 درجه ای از جنوب در جهت غربی اندازه‌گیری شده است.

 

تاریکی یا مه غلیظ و مشخص نبودن مسیر

 

حلقه شیشه ای در قطب نمای عدسی دار، دو خط دارد. یکی از خط ها بلند و دیگری کوتاه است. آنها با هم زاویه 45 درجه را ساخته اند.

قطب نمای خود را به سمت شمال بچرخانید.

یکی از خطهای حلقه شیشه ای را به سمت مسیری که شما میخواهید بروید، بچرخانید. در قطب‌نماهای با کیفیت تر یکی از خطوط و نوک سوزن به سمت شمال شبرنگی است. تا قطب نما در شب هم کاربرد داشته باشد.

شما میتوانید در مسیر انتخاب شده پیش بروید و به وسیله اشاره گر قطب نمای شمال مغناطیسی از درستی مسیرتان مطمئن شوید و مسیرتان را با خطی که در حلقه ای شیشه ای انتخاب کرده اید کنترل و چک کنید. برای تعیین آزیموت دلخواه خود در تاریکی از دکمه روی حلقه استفاده کنید. با هر فشاری فاصله 3 درجه ای را نشان میدهد. پس 21 درجه، 7 فشار است.

نظرات بسته شده است.