جغد ماهی خوار

نام علمی : Ketupa Zwylonensis

نام انگلیسی:  Brown Fish Owl    

نام فارسی: جغد ماهی خوار

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 55 سانتیمتر طول دارد و گوشپرهایش بزرگ وافقی است. شبیه شاه بوف است و این تفاوت که سرش صاف تر و پرهایش زبرتر است. اغلب گوشپرهایش ، به حالت آویخته و صفحه ی صورتش به رنگ قهوه ای کدر است، که حدود آن، کاملا مشخص نیست. پر و بال شل و روتنه قهوه ای با نقطه های سیاه است و لکه های نخودی با قهوه ای روی حاشیه ی بال ها و شانه هایش دیده می شود. همچنین عنبیه زرد روشن، گلو سفید و پاهایش بدون پر است. این پرنده اساسا ا زماهی تغذیه می کند.

صدا: صدای این پرنده بلند و شبیه« کو،کو، کو، کو،کو،» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در نزدیکی آب، سواحل دریا، جنگل های پست کنار رودخانه و جویبارها به سر برده و در میان سنگ ها، سوراخ درختان و لانه های متروک آشیان می سازد. در ایران، در اطراف بندرعباس دیده می شود.

حفاظت: این پرنده بندرت در جنوب غربی سواحل خلیج فارس دیده می شود. بنابراین حفاظت از مناطق تولید مثلش اهمیت بسزایی دارد.

نظرات بسته شده است.