جغد کوچک

نام علمی : Athene Noctua

نام انگلیسی:  Little Owl    

نام فارسی: جغد کوچک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 22 سانتیمتر طول دارد و جغدی کوچک است. سرگرد، تارک صاف و پاهایش بلند است. در طول روز غالبا روی ساختمان ها و پایه ها ی برق و تلگراف، در فضای باز، می نشیند، تارک و پس سر، به صورت مشخصی، با خال های سفید و روتنه و بال ها با خال های سفید چرکی دیده می شود. همچنین، زیر تنه به شکل آشکاری با لکه های بزرگ تیره، به صورت راه راه طولی، مشاهده می شود. چشم ها زرد و حاشیه ی آن سفید است. برخلاف مرغ حق، که مستقیم پرواز می کند. به شکل شکاری، به صورت موجی ، بالا و پایین می رود( به تناوب با بال زدن سریع و بسته نگه داشتن آن). هنگام ترس، جمع شده و بدن را راست نگه می دارد. نوع کمرنگ آن با خال های سفید در سر و روتنه، اما زیر تنه ی کمتر خط دار دیده می شود. وجه تشخیص آن از جغد خالدار کوچک، خال های سینه و شکم عرضی است.

صدا: صدای این پرنده در هنگام قلمرو خواهی، شبیه «کوووا- » که در انتها «کیو» شنیده می شود و در هنگام احساس خطر، یک سری نت، شبیه «کیپ- کیپ- کیپ» را تکرار می کند.

زیستگاه: زیستگاه این پرنده متغیر است و در خرابه ها، کشتزارهای وسیع، زمین های بایر و سنگلاخی وشکاف درختان به سر برده و در سوراخ های ایجاد شده در زمین، دیوارها با سوراخ درختان آشیانه می سازد. در ایران، بومی و فراوان است.

حفاظت: این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برناه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.