حاجی لک لک (لک لک سفید)

نام علمی : Ciconia Ciconia

نام انگلیسی:  White Stork    

نام فارسی: حاجی لک لک (لک لک سفید)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 102 سانتیمتر طول دارد و در زمره ی بزرگترین پرندگان کنار آبزی (خشکی-آبزی) است. رنگ آمیزی پرو بالش به گونه ای است که از سایر پرندگان سفید، متمایز می شود. نر و ماده همشکل و به رنگ های سیاه و سفید دیده می شود. پاها ومنقار بلند و قرمز رنگ و گردن دراز و کشیده، به رنگ سفیداست. سر، روتنه و دم سفید و شاهپرهای اولیه و ثانویه سیاه رنگ است. جوان ها، به رنگ سفید چرکی ، با منقار و پاهای کمرنگ تر دیده می شوند. اغلب در کنار آب، روی یک پا، می ایستند. با تأنی راه رفته و رد پرواز، آهسته بال زده و اغلب به صورت بالباز، اوج گیری کرده و در ارتفاع بال پرواز می کنند. به صورت گله های نامنظم مهاجرت کرده و پرنده ای انسان گراست. عمدتا ا زماهی ، دوزیستان، حشرات، نرم تنان و گاهی نیز ازجوندگان کوچک و خزندگان تغذیه می کند.

صدا: صدای این پرنده، در هنگام شادمانی، و با برهم زدن منقار، در آشیانه شنیده می شود و بقیه ی اوقات ساکت است.

زیستگاه: این پرنده، در کشتزارها، تالاب ها، نزدیک مناطق مسکونی به سر برده و روی پایه های برق و گاهی نیز روی درختان آشیانه می سازد . تابستان ها فراوان است و بیشتر در مناطق غربی ایران تولید مثل می کند.

گزارش هایی مبنی بر وجود این لک لک د رخراسان وجود دارد.

حفاظت: حفاظت از زیستگاه ها و محل های تولید مثل این پرنده، برای بقای آن ، اهمیت بسزایی دارد.

نظرات بسته شده است.