حمله خرس و راهکارها

حواستان را جمع کنید که هرگز به چشمان او خیره نشوید. به آرامی به عقب بازگردید و بازوانتا را حرکت دهید.

اگر حیوان به شما نزدیک شد به سمتی که باد می وزد حرکت کنید و بگذارید که خرس کم کم بفهمد که انسانید. اگر دوباره به نزدیک شدن ادامه داد یکی از وسایلتان به جز غذا را به زمین بیاندازید. اگر خرس شروع به حرکت کرد شما حرکت نکنید به هیچ وجه خود را به زمین نیاندازید زیرا ممکن است فوراً حمله کرده و صدمه زیادی بخورید، ولی انداختن یکی از وسایل روش خوبی است و احتمال دارد دست از کنجکاوی بردارد.

به یاد داشته باشید که هدف اصلی خرس ها این است که خطر را از خود دور کنند و زمانی که احساس کنند دیگر برایشان خطرناک نیستید معمولاً شما را رها می کنند.

نظرات بسته شده است.