حواصیل زرد

نام علمی : Ardeola Ralloides

نام انگلیسی:  Squacco Heron    

نام فارسی: حواصیل زرد

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 45 سانتی متر طول دارد و کوچکترین حواصیل در میان انواع سفید آن در ایران است. شبیه بوتیمار کوچک است. بدنش نخودی کمرنگ است. اما در پرواز، بالهایش سفید رنگ دیده می شود. کاکل دراز و آویخته اش به رنگ طلایی مایل به سفید است و خطوط سیاه و سفیدی در سر و گردن دارد. روتنه، قهوه ای مایل به زرد چرکی ، دم کوتاه و سفید و پاهایش سبز است، اما در زمان تولید مثل صورتی رنگ می شود. منقار بلند و آبی رنگ ، اما نوک آن سیاه است. بسیار شبیه حواصیل هندی است و نابالغشان در پرواز، با یکدیگر اشتباه می شوند.

صدا: صدای این پرنده بلند و شبیه «کر – کر» است.

زیستگاه: این پرنده، در تالاب ها و حواشی رودخانه ها به سر برده و به صورت انفرادی و پراکنده در میان نیزارها، روی بوته ها و درخت ها آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها فراوان است و گاهی نیز زمستانها ، در مناطق جنوبی دیده می شود.

حفاظت: در سال های اخیر جمعیت این پرنده کاهش چشمگیری داشته است، اما به نظر می رسد، در حال حاضر، نیازی به برنامه ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.