حواصیل سفید بزرگ (اگرت بزرگ)

نام علمی : Egretta Alba

نام انگلیسی:  Great White Heron    

نام فارسی: حواصیل سفید بزرگ (اگرت بزرگ)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 95 سانتی متر طول دارد و بزرگترین حواصیل سفید در ایران است. گردن و منقار نسبتا بلند و بدنش سفید رنگ است. منقار ، در زمستان، زرد نارنجی و در تابستان، سیاه رنگ است که قاعده اش به رنگ زرد دیده می شود. روی سینه از پرهای بلند سفیدی پوشیده شده است. چشم ها به رنگ زرد و پاها سیاه است، اما قسمت بالای پا زرد رنگ است. نر و ماده همشکل اند. این پرنده آرام و ساکت است.
زیستگاه: این پرنده در تالاب ها، کنار آب ها و سواحل به سر برده و در میان نیزارها یا روی درختان تولید مثل می کند. د رایران ، زمستان ها فراوان و در همه ی مناطق دیده شده و به تعداد اندک، تولید مثل می کند.
حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه یویژه حفاظتی ندارد.
 

نظرات بسته شده است.