حواصیل هندی

نام علمی : Ardeola Grayii

نام انگلیسی:  Indian Pond Heron    

نام فارسی: حواصیل هندی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 45 سانتی متر طول دارد و از نظر اندازه و شکل تقریبا شبیه حواصیل زرد است و تنها در هنگام تولید مثل پر و بالش با حواصیل زرد تفاوت دارد. نر و ماده همشکل اند. روتنه قهوه ای بلوطی و بال ها، در پرواز ، سفید رنگ است و لکه های زرد روشنی روی شانه ها و پشت بال هایش دیده می شود. در فصل تولید مثل روتنه به رنگ خرمایی تیره با حشایه ی خاکستری و شکمش سفید است. رفتارش شبیه حواصیل زرد است.

صدا : صدای این پرنده شبیه حواصیل زرد است.

زیستگاه: این پرنده در مناطق حرا، خورها و جنگل های ماندابی به سر برده و همانجا نیز تولید مثل می کند. در ایران بومی و نسبتا کم است و در جنگل های حرا، خصوصا در دریای عمان، روی درختان تولید مثل می کند.

حفاظت: جلوگیری از تخریب مناطق حرا و تالاب های ماندابی، برای حفاظت این پرنده کافی است.

نظرات بسته شده است.