خوتکای ابرو سفید (خوتکای سفید)

نام علمی : Anas Querquedula

نام انگلیسی:  Garganey    

نام فارسی: خوتکای ابرو سفید (خوتکای سفید)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 38 سانتی متر طول دارد و اردکی روی آب چر و کوچک است. رنگ پرنده ی نر، با سایر خوتکاها تفاوت دارد، در بالای چشم و ابرو، نوار سفید رنگی دارد که به وضوح دیده می شود و تا پس سر امتداد دارد که به وضوح دیده می شود و تا پس سر آبی دارد، که در پرواز به خوبی نمایان است. همچنین آینه بالی سبز، اما نامشخص، شکم و پهلوها خاکستری و سر، گلو و سینه بلوطی مایل به قهوه ای نقطه نقطه ای است. پرنده ی ماده، شبیه خوتکای ماده است، با این تفاوت، که منقاری کوچکتر و خاکستری رنگ و نوارهای تیره و روشنی روی سرو گردنی روشن تر از آن دارد. هنگام پرواز، پیش بال، روشن تر از پرو بال است و در طول شاهپرهای ثانویه اش گسترده شده و نوار سفید رنگی در حاشیه ی آنها به چشم می خورد. در فصل تولید مثل، چارچوب پروبال پرنده ی نر، شبیه ماده است. جوان ها، شبیه پرنده ی ماده اند، اما در پرنده ی نر، پیش بال روشن تر است.

صدا: پرنده ی نر، صدایی خشک و خش حش مانند، شبیه «کنررک» و پرنده ی ماده، صدای کوتاه و غارغار تیزی دارد.

زیستگاه: زیستگاه این پرنده همانند خوتکاست و درایران ، جزو اولین گروه هایی از پرندگان مهاجرند که در پاییز وارد می شوند و اواخر اسفند ماه باز می گردند.

حفاظت: میزان شکار این پرنده، باید مورد توجه جدی قرار گرفته و از شکار بی رویه اش جلوگیری شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.