دارکوب بزرگ (دارکوب خالدار بزرگ)

نام علمی : Dendrocopos Major

نام انگلیسی:  Great Spotted Woodpecker    

نام فارسی: دارکوب بزرگ (دارکوب خالدار بزرگ)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 23 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش متوسط است و لکه های سفیدی روی شانه هایش دیده می شود. زیر دم و زیر بدن قرمز است پرنده ی نر، با نوار سیاه در حاشیه ی گردن و پس سر قرمز و پرنده ی ماده با تارک سیاه دیده می شود. زیر گونه ای که در ایران است ، علاوه بر بلندتر بودن منقار؛ دارای زیر تنه ی دودی قهوه ای رنگ است. د رپرنده ی جوان، تارک قرمز است و کوچکتر و کمرنگ تر به نظر می آید. دارکوب سوری فاقد نوار سیاه روی گردن، سر و زیر تنه ی سفید روشن و دم سیاه و زیر دم قرمز است و زیستگاهش نیز متفاوت است.

صدا: صدای این پرنده تیز و مشخص به صورت «کی ک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در جنگل های پهن خزان کننده و جنگل های سوزنی برگ به سر برده و در سوراخی که در درختان ایجاد می کند، آشیانه می سازد، در ایران، به صورت بومی در جنگل های شمال فراوان است.

حفاظت: تنها خطری که در حال حاضر این پرنده را تهدید میکند، انهدام زیستگاه یعنی تتخریب جنگل هاست، اما نیازی به ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.