دارکوب بلوچی

نام علمی : Dendrocopos Assimilis

نام انگلیسی:  Sind Pied Woodpecker    

نام فارسی: دارکوب بلوچی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه دارکوب سوری است. که در ناحیه ی بلوچستان ایران، داخل نژآد پیدا کرده اندف اما اندکی کوچکتر با تارک و پس گردن قرمز است، پرنده ی نر شبیه پرنده ی جوان دارکوب سوری است، با این تفاوت که دراین گونه، قرمزی تا پس سر ادامه ندارد. زیر تنه سفید خاکستری ، روتنه سیاه و سفید و سرشانه سفید، شبیه دارکوب بزرگ پایین سینه امتداد دارد. به رنگ سیاه و زیر شکن و زیر دم به رنگ قرمز کم رنگ استو در پرنده ی ماده، تارک و پس سر سیاه دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده ی شبیه دراکوب سوری و ناگهانی، شبیه «پ تیک شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده، در درختان، بخصوص در خت خرما، و اغلب در واحه ها و باغ های نزدیک آب به سر برده و در سوراخی که در درختان ایجاد کرده آشیانه می سازد. در ایران، در مناطق جنوب شرقی، به صورت بومی و نسبتا فراوان است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که، در حال حاضر، خطری این پرنده را تهدید نمی کند.

نظرات بسته شده است.