دارکوب سبز شکم پولکی (دارکوب سبز راه راه)

نام علمی : Picus Squamatus

نام انگلیسی:  Scaly Bellied Woodpecker

نام فارسی: دارکوب سبز شکم پولکی ( دارکوب سبز راه راه )

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، ۳۴ سانتیمتر طول دارد و شبیه دارکوب سبز و اندکی بزرگتر از آن است و به واسطه ی پرهای پولک مانند سیاه و سفید زیرتنه، که از قسمت پایین سینه تا پرهای پوششی زیر دم را پوشانده است، شناخته می شود. منقار سبز خاکستری کمرنگ با خط ابرویی سفید، لکه ی سیاهی د رصورت که به خط چشمی سیاه منتهی می شود. و سبیل سیاه خالدار دیده می شود. تارک، در پرنده ی نر، قرمز و در پرنده ی ماده سیاه است. در پرواز دمگاه بسیار سبز دیده شده و رگه های کمرنگ روی دم آشکارتر می شود. پرنده ی جوان شبیه پرندهی بالغ است و پرهای پولک مانندی تا بالای سینه اش را در بر می گیرد. اغلب روی زمین در حال تغذیه کرده است.

صدا: این پرنده نسبتا پر سر و صداست و صدایش شبیه شاهین ها تکرار«کوویک- کوویک- کوویک» یا «پی کوک»و یا «کی ک»  شنیده می شود. همچنین در هنگام نشستن صدایی شبیه «که لوه- کوک» دارد.

زیستگاه: این پرنده در جنگل های تنک با زمین های کشاورزی باز ، بیشه زار، باغ ها و درختان سوزنی برگ تا ارتفاغ ۳۰۰۰ متر به سر می برد. در ایران، در سال های اخیر نشانه ای از این پرنده به دست نیامده است، اما احتمالا د رمناطق شمال شرقی تولید مثل می کند.

حفاظت: ابتدا، باید وضیعت این پرنده و پراکندگیش مورد بررسی قرار گرفته تا بر اساس آن برنامه ریزی حفاظتی انجام گیرد.

نظرات بسته شده است.