دارکوب سوری ( دارکوب باغی)

نام علمی : Dendrocopos Syriacus

نام انگلیسی:  Syrian Woodpecker    

نام فارسی: دارکوب سوری ( دارکوب باغی)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 23 سانتیمتر طول دارد و به رنگ سیاه و سفید با لکه ی قرمز پس سر در پرنده ی نر (در ماده تارک و پس سر سیاه است) دیده می شود. زیر بدن و زیر دم قرمز و زیر تنه سفید سربی است. بسیار شبیه دارکوب بزرگ است. با این تفاوت که فاقد رگه ی سیاه چانه است. روتنه سیاه با نوار پهن سفید روی بال ها و نوار بالی سفید دیده می شود. شیوه ی پروازش دارکوب بزرگ است، اگرچه سفیدی دم کمتر مشخص است.

صدا: صدای این پرنده شبیه دارکوب بزرگ است و شبیه «چوک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در جنگل های تنگ، باغ ها و در درخت های گردو و بادام ، و اغلب در نزدیک روستاها یا اراضی کشاورزی به سر برده و سوراخ درختان را به منقار آشیانه سازی تخلیه می کند. در ایران، به صورت بومی و فراوان در جنگل های منطقه ی زاگرس و به تعداد کمتر در جنگل های البرز، دیده می شود.

حفاظت: این پرنده نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.