دارکوب سیاه

نام علمی : Dryocopus Martius

نام انگلیسی:  Black Woodpecker    

نام فارسی: دارکوب سیاه

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 51 سانتیمتر طول دارد و با دارکوب های دیگر اشتباه نمی شود. تقریبا هم اندازه ی کلاغ و به رنگ سیاه با منقار و چشمان زرد کمرنگ مایل به خاکستری دیده می شود. پرنده ی نر، با تاج و تارک قرمز و پرنده ی ماده، تنها در پس سرش لکه ی قرمزی دیده می شود. تک منقار خاکستری تیره است. شیوه ی پروازش نامنظم و موجی شبیه جی جاق، با بالا و پایین رفتن قبل از فرود است.

صدا: صدای این پرنده در پرواز، شبیه «په رری ی-په رری ی- په رری ی-  په رری ی» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده د رجنگل های رسیده و قدمیم، بخصوص سوزنی برگ به سر برده و درسوراخی که در تنه ی درخت ها، به شکل بیضوی ایجاد کرده آشیانه می سازد . در ایران، بومی و عمدتا در جنگل های شمال شرقی، بخصوص جنگل گلستان ، دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.